آخرین خبر/ به اختیار گرو برد چشم یار از من
که دور از او ببرد گریه اختیار از من
.
به روز حشر اگر اختیار با ما بود
بهشت و هر چه در او، از شما و یار از من!
.
سیه تر از سر زلف تو روزگار من است
دگر چه خواهد از این بیش روزگار از من؟
.
به تلخکامی از آن دلخوشم که می ماند
بسی فسانه ی شیرین به یادگار از من
.
در انتظار تو بنشستم و سرآمد عمر
دگر چه داری از این بیش انتظار از من؟
.
به اختیار نمی باختم به خالش دل
که برده بود حریف اول اختیار از من!
.
گذشت کار من و یار شهریارا لیک
در این میان غزلی ماند شاهکار از من…
.
شهریار


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar