آخرین خبر/ مرگ به ما مربوط نیست، چون مادام که وجود داریم، مرگ وجود ندارد و وقتى مرگ آمد، ما دیگر وجود نداریم! فکرش را که بکنى، هیچ مرده اى از مرده بودن خود دلگیر نیست.

دنیای سوفی/یوستین گردر


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar