آخرین خبر/ عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن ، عاشق بودن بدهد؟
گاه عشق گم است
اما هست
هست، چون نیست
عشق مگر چیست؟
آن چه که پیداست؟
نه
عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست
معرفت است
عشق از آن رو هست که نیست
پیدا نیست و حس می شود
می شوراند
منقلب می کند
به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد
می گریاند
می چزاند
می کوبد و می دواند
دیوانه به صحرا!
گاه آدم، خود آدم
عشق است
بودنش عشق است
رفتن و نگاه کردنش عشق است
دست و قلبش عشق است
در تو عشق می جوشد
بی آنکه ردش را بشناسی
بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده
روییده
شاید نخواهی هم
شاید هم بخواهی و ندانی
نتوانی که بدانی
عشق گاهی همان یاد کمرنگ سلوچ است و دست های به گِل آلوده ی تو که دیواری را سفید می کنند
عشق،خود مرگان است!
پیدا و نا پیداست، عشق
گاه تو را به شوق می جنباند
و گاه به درد در چاهیت فرو می کشد
حالا سلوچ کجاست؟
این چاهی است که تو در آن فرو کشیده می شوی
چاهی که مرگان در آن فرو کشیده می شود
سلوچ کجاست؟

هفده سال، چیزی سال ها در تو گم باشد و تو از آن بی خبر بمانی؟ عاشق شویت شوی و این را از یاد ببری؟ این حرف را کجا می شود برد؟
مرگان در هر قدمی که بر می داشت، هر نفسی که از سلوچ دورتر می شد، احساس می کرد بار دیگر هزار فرسنگ به اون نزدیک و نزدیک تر می شود
چقدر دور
چقدر دور از هم شب و روز گذرانده بودند
آی
که زندگانی چه جور تلف می شود!! .

محمود دولت ابادی
جای خالی سلوچ رمانی رئالیستی از محمود دولت‌آبادی است که بلافاصله پس از آزادی از زندان ساواک و طی ۷۰ روز نوشته است


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar