آخرین خبر/ پارسال گلدان کوچکی داشتم پلاسیده و پژمرده و خشک می خواستم دورش بیندازم، اما نینداختم ،امید بستم به جوانه رنجوری که روی ساقه اش هنوز مانده بود.
پرستارش شدم و نور به او دادم و شور به او دادم و قصه برایش گفتم و شعر برایش خوانم.
و نمی دانستم گلدانی که برایش شعر بخوانی و قصه بگویی، شاعر می شود و قلم به دست می گیرد و می نویسد.
حالا او تمام میز تحریر مرا گرفته و هر روز گلی می نویسد و هر لحظه گلی می سراید .
من دیگر قلم را کنار گذاشته ام و دیگر سکوت کرده ام زیرا هر چه را که من می خواستم بگویم او گفت و هر چه را من می خواستم بنویسم او نوشت...


عرفان نظرآهاری
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar