آخرین خبر/ آلفرد آدلر در بعضی موارد به بیماران اندوهگین خود مى‌گفت: هر روز فکر کنید چطور مى‌توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید. زیرا، اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است.

شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یکدیگر بستگى دارد.
ارسطو به این نوع برخورد "خودخواهى روشنگرانه" میگوید. خیرخواهی، دوستی و عشق ویژگی انسان است. لازم نیست مصلح اجتماعى باشید که بتوانید دنیاى بهترى بسازید. بلکه همین که دنیاى خصوصى خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگى کرده‌اید !

طبیعت انسان
آلفرد آدلر
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar