آخرین خبر/ جان من!
محبوب من!
اذیت کردن من کاری ندارد.
من که زوری ندارم. نه مالی، نه پولی، نه کسی هستم.
محبوبم!
با کسی مسابقه بده که اهل برد و باخت باشد.
من که همه عمر به یک مساوی قانع بودم!

دست بردن زیر لباس سیب
محمد صالح علا
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar