آخرین خبر/ یک پسر چهارده‌ساله به شدت استخوانی درحالی که دختربچه حدودا دوساله چرک و کاملا لختی در بغلش است از پله‌ها پایین می آید و وارد حیاط می‌شود. زمین می‌گذاردش. دخترک می‌دود سمت حوض. من و جهانگیر تقریبا خشک شده‌ایم. خانمی که از پشت پنجره طبقه‌دوم ما را زیر نظر داشت به سرعت می‌آید توی حیاط. لبخند خیلی خسته‌ای به لب دارد. نگاهش از روی ما رد می‌شود و به پسر می‌گوید:" سهیل، ناناز را بده به خانم صفری ببردش حمام. بگو لباس هم تنش کند." دخترک دستش را در آب حوض فرو می برد.
لمبرهایش از پشت مثل دو تکه چرم چروک سیاهند. به جهانگیر می‌گویم" بچه زیر دو سال درآمد گدایی را از روزی ده‌هزار تومان می‌برد بالای شصت‌هزارتومان. مخصوصا اگر لخت و چرک هم باشد." جهانگیر می‌گوید تهران خیلی بی پدر مادر شده. همه هم سرشان را کرده اند زیر گُه.

ناتمامی
زهرا عبدی
نشر چشمههمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar