آخرین خبر/ قواعد جدیدی برای فراگرفتن مهارتهای جدید در عمل، الگوهای جدید برای یادگیری و فراموشی الگوهای قدیمی. دسته بندی همه اینها و پیش گرفتن راه های جدید، به ویژه تلاش برای اینکه تصور بزرگتر، از دایره دیدمان خارج نشود، گاه گاهی ما را به دشواری می اندازد. از این رو بیایید برای آخرین بار نگاهی بیندازیم و ببینیم که این شیوه ارتباط کلا درباره چیست?
ما میخواهیم برای زندگی کردن راهی بیابیم که بتوانیم درباره خودمان احساس خوبی داشته باشیم و به کسانی که دوستشان داریم کمک کنیم تا آنان نیز این چنین باشند...
ما میخواهیم راهی بیابیم تا در برابر نیازهای کودکان مان ( همچنین در مقابل نیازهای خودمان) با احترام رفتار کنیم...
ما میخواهیم دور باطل گفتگو میان خودمان و کودکانمان را بشکنیم و میراث متفاوتی برای فرزندانمان باقی بگذاریم: روش ارتباطی ای که بتوانند برای بقیه عمرشان استفاده کنند، با رفقایشان، با همکارانشان، والدینشان، همسرشان و روزی با فرزندانشان.....
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar