آخرین خبر/ آدم هرجا باشه عادت میکنه و دیگه براش سخته از اونجا بره.

نحوه ی فکر کردن هم
بعد از مدتی،
عادت می شود
و دیگر عوض کردنش سخت است ...


کتاب خوشه های خشم
جان اشتاین بک
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar