آخرین خبر/ می‌دانی چی برایم عجیب است؟ دریا بو ندارد. دریا دیگر بو نمی‌دهد.»
آندرس به دریا نگاه می‌کند و از مسیر بینی‌اش نفس عمیقی می‌کشد. ناگهان مسیر نگاهش به کنج انتهایی پوشش آبی پهناور مواج تغییر جهت می‌دهد. یعنی این همان لحظه است؟ چه می‌تواند بگوید؟ آیا واقعاً جایش است، لحظه‌ی مطلوبی است که سر صحبت را درباره‌ی تشخیص بیماری باز کند و پیشنهاد بدهد با هم درباره‌ی شرایط تشخیص بیماری ریوی گپ بزنند؟

ناخوش‌احوال | آلبرتو باررا تیسکا | شقایق قندهاری.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar