آخرین خبر/ تو را دوست دارم
چون نان و نمک

تو را دوست دارم
چون لحظه‌ی شوق ، شبهه ، انتظار و نگرانی
در گشودن بسته‌ی بزرگی
که نمی دانی در آن چیست

تو را دوست دارم
چون سفر نخستین با هواپیما
بر فراز اقیانوس
چون غوغای درونم
لرزش دل و دستم
در آستانه ی دیداری در استانبول

تو را دوست دارم
چون گفتن « شکر خدا زنده‌ام »

📝 ناظم حکمت
📓 تو را دوست‌دارم چون نان‌و نمک

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar