آخرین خبر/ قدرت فقط نصیب کسانی می شود که جرئت کنند خم شوند و آن را به دقت بگیرند. در اینجا فقط یک چیز مهم است، یک چیز: باید فقط جرئت داشت! .

جنایت و مکافات
داستایوفسکی
ترجمه مهری آهی
انتشارات خوارزمی


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar