آخرین خبر/ کمی با سرمه زیبا کن دو چشم نکته بینت را
مشخص کن برایم مرزهای سرزمینت را
صدای نبض دستان تو در این شهر می پیچد
اگر لختی نبندی دکمه های آستینت را
مرا هر بار می سوزانی و هر بار می خواهی
که بگذاری به روی آتش من ذره بینت را
تو آن تردید باقی مانده در شاهان قاجاری
که با خون امیران، رنگ کردی باغ فینت را
بگو ای مرگ، ای ترسای پیر پیرهن چرکین
بیاویزم کجای این شب آخر پوستینت را؟ !!


بنیامین دیلم کتولیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar