آخرین خبر/ " آقا ساعتچى از بچه پرسید "چقدر مى دى به خاطر یه روز بیش تر؟"
جواب این بود "هیچى. حتى یه پول سیاه
چون روزام زیاده،اندازه ى لبخند هاى دنیا."
بچه بزرگتر شد، آقا ساعتچى پرسید " چقدر میدى به خاطر یه روز بیش تر؟ "
"یه دلار، حتى از اونم کم تر
آخه یه عالمه روز پیش رو دارم، شایدم بیش تر."
وقت مردنش که رسید
آقا ساعتچى ازش پرسید "چقدر مى دى به خاطر یه روز بیش تر؟ "
حالا جواب این بود " هر چى تو دریاها مروارید غلتانه چى تو آسمون ها ستاره ى درخشانه. "

با همه چى/شل سیلور استاینهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar