آخرین خبر/ موش گفت : “ افسوس دنیا روز به روز تنگ‌تر می‌شود . اول آن قدر بزرگ بود که می‌ترسیدم . دویدم و دویدم و خوشحال بودم که سرانجام در دوردست ، چپ و راستِ خودم دیوارهایی دیدم ، اما این دیوارهای بلند با چنان سرعتی به هم نزدیک می‌شوند که به آخر خط می‌رسم و تله‌ایی که باید توی آن بیفتم ، گوشه‌ایی منتظرمست .
گربه گفت : فقط باید مسیرت را عوض کنی ، و آن را خورد .

دیوار چین/فرانتس کافکاهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar