آخرین خبر/ از گم شدن همه می‌ترسیم
اما
زیباترین روز زندگی‌ام
روزی بود که با تو در میانه جنگـل
گم شدیم.گروس عبدالملکیانهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar