آخرین خبر/ سه چیز مردم را مجبور می کند که بخواهند تغییر کنند: یکی آنکه آنها تا حد تحمل خود رنج کشیده اند. چیز دیگری که مردم را مجبور می کند که بخواهد تغییر کند، نوع کند ولی تدریجی نومیدی روح است، که همان ملال یا دلگرمی از زندگی است. سومین عاملی که مردم را وادار می کند بخواهند تغییر کنند این است که ناگهان متوجه می شوند که تغییر ممکن است. این بویژه اثر متقابل توجه “تحلیل رفتار متقابل” بوده است.

وضعیت آخر
تامس هریس
ترجمه اسماعیل فصیح
نشر نو
کتابدونی روانشناسیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar