آخرین خبر/ بهلول در خرابه‌ای مسکن کرده بود و جنب آن خرابه کفش‌دوزی دکان داشت. بهلول چند درهمی در زیر خاک پنهان کرده و گه‌گاه پول‌ها را بیرون آورده و به قدر احتیاج از آن‌ها بر می‌داشت.

از قضا روزی به پول احتیاج داشت،
رفت و جای پول‌ها را زیر و رو کرد، اما اثری از آن‌ها ندید. فهمید که پول‌ها را‌‌ همان کفش‌دوز برداشته است.

بدون آن که جنجال کند نزد کفش‌دوز رفت، کنار او نشست و بنا کرد از هر دری سخن گفتن و خوب که سر کفش‌دوز را گرم کرد، آنگاه گفت: «رفیق عزیز برای من حسابی بنما.»

کفش‌دوز گفت: «بگو تا حساب کنم.»
بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می‌برد مبلغی هم ذکر می‌‌کرد، تا آخر و آخرین مرتبه که گفت: «در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ.» بعد جمع حساب‌ها را از کفش‌دوز پرسید که ٢ هزار دینار می‌شد.

بهلول تاملی کرده و بعد گفت: «رفیق عزیز می‌خواهم این پول‌ها را که در جاهای دیگر پنهان کرده‌ام تمامی را در همین خرابه که منزل دارم پنهان کنم، آیا صلاح است یا خیر؟»

کفش‌دوز گفت: «فکری بسیار خوب و عالی است.»

بهلول گفت: «پس فرمایش تو را قبول می‌کنم و می‌روم تا تمام پول‌ها را بیاورم و در همین خرابه پنهان کنم.»
این را بگفت و فوراً از نزد مرد دور شد.

کفش‌دوز با خود گفت: «خوب است این مختصر پولی را که از زیر خاک بیرون آورده‌ام سرجای خود بگذارم. بعد که بهلول تمامی دینارها را آورد به یک بار محل آن‌ها را پیدا کرده و تمامش را بردارم.»

با این فکر تمام درهم‌هایی را که از بهلول ربوده بود سر جایش گذاشت. پس از ساعتی بهلول به خرابه بازگشت، محل پول‌ها را نگاه کرد و دید که کفش‌دوز آن‌ها را باز آورده و سر جای خود گذارده است.

پول‌ها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد. آن خرابه را ترک کرد و به محل دیگری رفت، ولی کفش‌دوز هرچه انتظار ‌کشید دیگر اثری از بهلول ندید...!


زندگی و حکایت بهلول عاقل
احمد مهجوری
صادق طالبی مازندرانی
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar