آخرین خبر/ تو این کتاب هاروکی موراکامی در مورد زندگی خودش نوشته؛ بیشتر در مورد دویدن روزانه و تاثیرش تو نویسندگی. ولی به نظر من با خوندن این کتاب می‌شه با شخصیت نویسنده و دورانی که گذرونده بیشتر آشنا شد.

قسمتی از کتاب:
یکی از دوندگان از مانترایی سخن به میان آورده بود که از برادر بزرگ ترش، او هم دونده، شنیده بود و از ابتدای کار دوندگی آن را به کار بسته بود. مانترا این بود "درد اجباری است، رنج کشیدن اختیاری است." قضیه را می‌توان به این صورت مطرح کرد که آدم حین دویدن کم‌کم به فکر می‌افتد که کار عذاب آوری است. دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم. در آن صورت، بخش عذاب آور آن یک واقعیت اجتناب ناپذیر و قطعی است ولی ادامه دادن یا ندادن آن اختیاری است، و به خود دونده بستگی دارد که چه تصمیمی بگیرد. مهم‌ترین وجه ماراتن در همین نکته خلاصه می‌شود.

هاروکی موراکامی
از دوکه حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
ترجمه‌ی مجتبی ویسی
نشر چشمه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید