آخرین خبر/ باور به دروغ‌هایی که می‌گوید چه کسی هستید را رها کنید تا همانی شوید که باید باشید

صورتت را بشور دختر جان
نویسنده: ریچل هالیس
مترجم: حسین طیبی

«صورتت را بشور دختر جان» هدیه‌ای است به هر زنی که می‌خواهد رشد کند و با شجاعت تمام زندگیِ درست و مناسبی داشته باشد. زنان پیشروِ اندکی هستند که به زنان دیگر بگویند «برو و به خواسته‌هایت برس.» ما معمولاً هوای دیگران را داریم و به‌ندرت مربی اردوگاه نظامی می‌شویم. ریچل، بامحبت اما سفت‌وسخت، به ما می‌گوید زمان آن رسیده که امور زندگی‌مان را به‌دست بگیریم و زندگی ارزشمند و فوق‌العاده‌ای داشته باشیم.
3 MINUTES AGO

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی