آخرین خبر/ مهدی فرجی در صفحه اینستاگرام خود شعر زیر را منتشر کرد
در چهرهء تو، اَخم به خوارى چه مى کند؟
یک چکه لَکـ ، به آینه کارى چه مى کند!؟

اى خندهء تو عادت دیر آشنا، به من
اخمى بکن ببین که خمارى چه مى کند

با گفت و گوى توست که بُهتش شکسته است
آیینه چون تو حرف ندارى چه مى کند!؟

در سینهء منى و اسیــرِ منى و من
مى دانم این قفس به قنارى چه مى کند

در چشم من تو لحظه به لحظه جوان ترى
تقویمِ عمر، روز شمارى چه مى کند؟

چشمِ امید من به لبِ "خیر"خواه توست
بارى ببین به معجزه "آرى" چه مى کند

با نقد بوسه ای طلبت را وصول کن
هی!... با غرور مرد نداری چه مى کند

تهران - ١٨ مرداد ٩٦

مجموعه غزل حوت
انتشارات فصل پنجم