آخرین خبر/ من
پاره پاره های تو را جمع خواهم کرد
و خود در تو خواهم خفت
و تو در من خواهی رویید
تو در خون من
سبز خواهی شد
و من می ایستم
بر تو باران خواهد بارید
برتو از دو دیده ی ابری من
باران خواهد بارید

شیرکو بیکس

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی