ناملیک/ درباره آبراهام لینکلن و نامه هایی که برای معلم پسرش به جا گذاشته چیزی شنیدید؟ این پادکست داستان همین نامه هاست.

پادکست سبکتو از سایت ناملیک برای شما انتخاب شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید