آخرین خبر/ به غیر از مسائلی که از لحاظ اخلاقی ناپسند هستند دیگر هیچ چیز وجود ندارد که شما نباید آنرا تجربه کنید همه ورزش ها را امتحان کنید، درس بخوانید، تا آنجا که می‌توانید دوست پیدا کنید و عاشق شوید.

سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم وو چونگما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید