آخرین خبر/ تفاوت شروع و پایان قصه های امروز با قصه های قدیمی از دیدگاه جواد هاشمی را ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید