آخرین خبر/ ما برای چیزهای اشتباه ارزش قائلیم !
و همین باعث می‌شود :
تمام زندگی‌مان سر و ته شود !
درباره این باید خیلی فکر کنیم ...


سه شنبه ها با موری
میچ آلبومما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید