آخرین خبر/ اگر من یک آدم را تحقیر کنم، فقط یک نفر را، حتی یک جلاد را ...
دیگر به هیچ کس نمی‌توانم احترام بگذارم!
حرمت آدم‌ها می‌شکند ...


گوشه نشینان آلتونا
ژان پل سارتر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید