آخرین خبر/ بعضی از چیز ها تنها از دور ظاهر آرام و زیبا دارند و انسان برای نزدیک شدن به آنها نباید پافشاری کند؛ مثل عشق، سیاست و مهاجرت.

من بر آسمان خراش ها پرنده های مهاجر زیادی دیده ام که چشم هایشان پر از اشک بود ...

می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم
سایبر هاکا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید