آخرین خبر/ داستان اصطلاح «کینه شتری» را از زبان مهمان برنامه حالا خورشید ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید