آخرین خبر/ - راستی ارباب اگر مردی مُرد می‌تواند به صورت دیگری به دنیا برگردد؟

- گمان نمی‌کنم، زوربا.

-من هم گمان نمی‌کنم.
ولی اگر چنین چیزی ممکن باشد
مردهای این جوری که به تو گفتم،
یعنی آن‌ها که از خدمت در راه عشق
سر باز زده‌اند،

می‌دانی ارباب،
که به چه صورتی به دنیا بر می‌گشتند؟
به شکل قاطر!

کسی چه می‌داند ارباب،
شاید همه‌ی این قاطرهایی که ما امروز در دنیا می‌بینیم همان آدم‌ها باشند،
همان احمق‌هایی که در دوران حیات‌شان در دنیا مرد یا زن بودند،
بی‌آنکه در واقع باشند،
برای همین است که تبدیل به قاطر شده‌اند
و برای همین است که همیشه لگد می‌اندازند.


زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید