آخرین خبر/ دست‌هایم را می‌بینی؟
آن‌ها زمین را پیموده‌اند
خاک و سنگ را جدا کرده‌اند
جنگ و صلح را بنا کرده‌اند
فاصله‌ها را
از دریاها و رودخانه‌ها برگرفته‌اند.
و باز
آنگاه که بر تن تو می‌گذرند
محبوب کوچکم
دانه گندمم، پرستویم
نمی‌توانند تو را در برگیرند
از تاب و توان افتاده
در پی کبوترانی توامان‌اند
که در سینه‌ات می‌آرمند یا پرواز می‌کنند.
آن‌ها دوردست‌های پاهایت را می‌پیمایند
در روشنای کمرگاه تو می‌آسایند.

برای من گنجی هستی تو
سرشار از بی‌کرانگی‌ها تا دریا و شاخه‌هایش
سپید و گسترده و نیلگونی
چون زمین به فصل انگورچینان.

در این سرزمین
از پاها تا پیشانی‌ات
پیاده، پیاده، پیاده
زندگیم را سپری خواهم کرد

پابلو نرودا

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید