آخرین خبر/ یک منظره کشیده ام - امّا چه فایده؟
وقتی که نیستی تو در اینجا چه فایده؟

دریا به رنگ آبی ِ روشن، پر از سکوت
وقتی که نیست ماهیِ دریا، چه فایده؟

بی تو به درد می خورد آیا تمامِ من؟
این شاعر همیشه ی تنها؟ چه فایده!

گفتی: بخند، مرد که گریه نمی کند
خندیده ام به ریشِ خودم، ها... چه فایده؟

در یک اتاق خیس سه در سه بدون تو
با خاطرات یخ زده ی ما، چه فایده...

این منظره بدون تو زیبا نمی شود
از من نگیر بودن خود را... چه فایده

باید که تا نبودن تو عادتم شود
این سرنوشت من شده... فردا، چه فایده

روی دلم که پا بِگُذاری شکسته ام
این شد جواب عشق من آیا؟ چه فایده


امید صباغ نو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید