آخرین خبر/ هر انسانى باید بداند که براى چه چیزى مبارزه مى کند ، شاید آنچه که من برایش مى جنگم براى دیگرى بى ارزش باشد ، اما من مى دانم که چه میکنم ...


مردی به نام اُوِه
فردریک بکمن
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید