آخرین خبر/ ‏آلفرد آدلر، روانشناس مشهور اتریشى، به بیماران اندوهگین خود مى‌گفت :

" اگر از این نسخه پیروى کنید
ظرف 14 روز معالجه خواهید شد،
هر روز فکر کنید چطور مى‌توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید...

زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را
از تفکر درباره خودمان باز مى‌دارد
و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه
اندیشیدن درباره خود است.

شادمانى انسان و شادمانى دیگران به یکدیگر وابسته است ...! "


طبیعت انسان
آلفرد آدلر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید