آخرین خبر/ فرافکنی، نسبت دادن خصایلی است به سایرین که می‌کوشیم در خود سرکوب سازیم. آدمی که، مثلا، خیلی خسیس است، همه مردم را پول‌دوست می‌خواند. و کسی که مدام در فکر مسائل جنسی است بیش از همه از شهوترانی دیگران به خشم می‌آید.

دنیای سوفی
یوستین گوردر
ترجمه حسن کامشاد
نشر نیلوفر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید