آخرین خبر/ "امیدم! پوران جانِ عزیزِ مهربانِ بداخلاقِ خوش‌قلبِ «کافرغضبِ» «مؤمن رضا»ی بدخرجِ خسیسِ حواس‌پرتِ جمع‌کنِ جیغ‌بنفشیِ ژوکوندلبخندِ نُه‌من‌شیرِ لگدزنِ صبورِ تندجوشِ فرشته‌دیوِ سوهان‌عمرِ تسلیت‌بخشِ دیوان‌زنجیرِ خردمندِ پُر«بریز و بپاشِ» «جمع و جوریِ» قایم‌کنِ گم‌کنِ پیدانکنِ بی‌نظمِ دقیقِ صد تومان گم‌کنِ چهارپولی پاک‌روحِ پلیددهنِ «مرد بیرونِ» «زن خانۀ» «همسر خوبِ» «همدم بدِ» «اهورایی‌ذاتِ» «اهرمنی‌دادِ» امیدبخشِ یأس‌آورِ پر حرفِ حرف‌نشنوِ خون‌گرمِ پر جوش و خروشِ یخ‌کنِ چون مرگ موشِ زودقهرِ زودآشتیِ گـَه بهشتی‌خصال و گـَه دوزخی‌روالِ ترش و شیرینِ تلخ‌انگبینِ جمع ضدینِ رفع نقیضینِ بدترین بدِ خوب‌ترین خوبِ «با وی نتوان زیستنِ» «بی وی نتوان بودنِ» روح مرگ‌دهندۀ مرگ روح‌دمندۀ رحمت پرزحمتِ رنج پر از لذتِ هم شراب هم ۱شرنگِ هندوانۀ بدلرزِ اشکنۀ سرشکنِ خوش‌نوازشِ بدسرزنشِ جور به جورِ همیشه یک‌جورِ درهم برهمِ شلوغ پلوغِ قروقاطی! عزیزی که تو را نمی‌توانم تحمل کنم و دنیا هم بی تو تحمل‌ناپذیر است!"

🔺شصت سال پیش، این نامه را علی شریعتی از پاریس برای همسرش نوشت. یکی از آن دست عاشقانه‌های که پیچیدگی عشق را نشان می‌دهد. مخاطب نامه، خانم دکتر پوران شریعت رضوی، امروز و در سن ۸۴سالگی درگذشت.

کتاب «برسد به دست پوران عزیزم»

نامه های علی شریعتی به پوران شریعت رضوی از پاریس

برگرفته از کانال تلگرامی احسان رضایی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید