خراسان/ «می‌توان بقایای کوره‌های ذوب آهن را در بخش‌هایی از این روستا مشاهده کرد که سبقه‌ای تاریخی دارد.» «سبقه» در اصل به معنای «سبقت گرفتن» است ولی در نوشته‌های امروز و به ویژه روزنامه نگاری به معنای «سابقه» و «پیشینه» هم استفاده می‌شود و «صبغه» به معنای «رنگ» است. بنابراین باید دید در بافت جمله کدام واژه کاربرد دارد یا کدام به مفهوم اصلی جمله نزدیک‌تر است. در جمله بالا بهتر است به جای «سبقه» از «پیشینه» استفاده کرد که به معنای اصلی هم آسیب نزند.

کانال «زین قند پارسی»
علیرضا حیدریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید