آخرین خبر/ معرفی کتاب پیامبر و دیوانه، نویسنده: جبران خلیل جبران، مترجم: نجف دریابندری در برنامه کتاب باز توسط محمدرضا اربابی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید