آخرین خبر/ هرگز برای عاشق شدن، منتظرِ باران و بابونه نباش!
گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس، به غنچه‌ای می رسی که زندگی ات را روشن میکند ...

پایان دوئل
خورخه لوئیس بورخس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید