آخرین خبر/ در دنیای کنونی، ما پیوسته از آدم‌ها طلب می‌کنیم خودشان باشند، در حالی که مدام با توقعاتمان خلافش را می‌خواهیم!


خیابانگردی در لندن
ویرجینیا وولف

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید