آخرین خبر/ محمد بحرانی در برنامه کتاب باز میزبان سروش صحت بود از نحوه شروع مطالعه و خواندن کتاب می گوید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید