آخرین خبر/ رابطه آدم ها یخچال و لباسشویی نیست که گارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمینی بدهد دروغ گفته است !

رویای تبت
فریبا وفی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید