آخرین خبر/ «برادران سیسترز» دومین رمان پاتریک دوویت نویسنده زاده کاناداست که در سال ۲۰۱۱ منتشر و درهمان سال نامزد جایزه بوکر شد.
«برادران سیسترز» با یک صحنه پرخشونت آغاز می‌شود. صحنه سوخته‌شدن اسبی در آتش. شخصیت اصلی و راوی داستان، ایلای سیسترز است؛ یک قاتل مزدور. در این درام اخلاقی که ایلای از سر می‌گذراند، آدم‌هایی که در طول مسیر می‌بینیم اشخاص ساده‌ای به نظر می‌رسند. حتی ایلای هم تفکرات فلسفی و جامعه‌شناختی پیچیده‌ای ندارد. سبک روایی او تخت و ساده است. شاید دلیل بامزه بودن داستان هم همین است.... .

این رمان اینگونه آغاز می‌شود:
«بیرون عمارت ناخدا نشسته بودم و انتظار برادرم چارلی را می‌کشیدم که بیاید بیرون و به من خبر بدهد که بالاخره کار به کجا رسید. سوز برف می‌آمد و سردم بود و برای این که سرم گرم شود شروع کردم به رانداز کردن نیمبل، اسب جدید چارلی. اسم اسب تازه‌ی من تاب بود. هیچکدام‌مان اهل اسم‌گذاشتن روی اسب نبودیم ولی اسب‌ها را عوض بخشی از دستمزد آخرین کارمان به ما داده بودند و از همان اول اسم داشتند، دیگر کاری‌اش نمی‌شد کرد...».. .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید