آخرین خبر/ وقتی می‌گویی این امر غیرممکن است‌، کمی دقت کن؛ زیرا چیزی که دیروز ناممکن بود، امروز ممکن شده است ...

فقط غیرممکن غیرممکن است
آنتونی رابینز

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید