آخرین خبر/ آن‌ که حقیقت را نمی‌داند نادان است اما آن‌ که حقیقت را می‌داند و انکار می‌کند، تبهکار است ...زندگی گالیله
برتولت برشت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید