ایرنا/ - اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه انجام «طرح رتبه بندی نشریات شامل روزنامه‌های سراسری و منطقه‌ای، استانی و محلی» در سال ٩٨ خبرداد.
در اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام اینکه اجرای طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها در سال ٩٨ در دستور کاراین اداره ‌کل قرار گرفته، از مدیران مسئول روزنامه‌ها و صاحب نظران درخواست کرد نقطه نظرات کارشناسی خود را در خصوص شیوه‌نامه رتبه‌بندی روزنامه‌ها که دروبگاه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر و اعلام کنند.
براساس اعلام اداره‌ کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی نظرات همکاران و مدیران رسانه‌ای در خصوص شاخص‌های رتبه‌بندی و فرایند محاسبه رتبه روزنامه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ٩٨ از طریق matbooatdakheli@e-rasaneh.ir دریافت خواهد شد.
این گزارش می افزاید: این نظرات پس از جمع‌بندی‌ نهایی برای اطلاع عموم رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، طرح‌ رتبه‌بندی روزنامه‌ها با رویکرد ارتقاءبخشی به کیفیت‌ محتوایی و شکلی روزنامه‌های کشور به طور کامل توسط انجمن صنفی روزنامه‌های غیردولتی اجرا و نتایج آن برای انتشار در اختیار اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفته است.
همچنین با توجه به دریافت نظرات همکاران رسانه‌ای، جلسات کارشناسی برای اصلاح و اعمال تغییرات در شیوه‌نامه فعلی رتبه‌بندی روزنامه‌ها با رویکرد استفاده از مدل‌های نرم‌افزاری برای کاهش خطای نیروی انسانی در سال آینده مدنظر خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که نتایج رتبه بندی روزنامه ها برای سال 95 با رویکرد کاهش حداکثری اختلاف نظرها و به منظور ایجاد رقابتی سالم و دوستانه، به تایید اعضای دو کمیته ارزیابی اولیه و تجدیدنظر رسیده است.

** رتبه بندی نشریات
به گزارش ایرنا، برای رتبه بندی نشریات شامل روزنامه‌های سراسری و منطقه‌ای، استانی و محلی با پایان کارهیات ارزیابی و جلسات کارشناسی و راستی آزمایی جداول خود اظهاری روزنامه ها و تکمیل فرم‌های مربوطه، شورای ارزیابی کیفی مطابق بند 28 شیوه نامه برگزارشده و جدول مقایسه‌ ای رتبه بندی که در آن امتیاز همه روزنامه‌ ها به تفکیک شاخص‌ ها درج شده به نشانی پست الکترونیکی روزنامه‌ها مندرج در سامانه جامع رسانه های کشور ارسال می شود تا در صورت اعتراض به ترتیبی که اطلاع رسانی می ‌شود، اقدام کنند.
هیأت ارزیابی طرح رتبه بندی روزنامه ها «یک نفر به معرفی روزنامه‌های بخش دولتی یا عمومی شرکت کننده در طرح (با استعلام رئیس انجمن روزنامه‌های غیردولتی از آنان)، یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن روزنامه‌ های غیردولتی به عنوان دبیر، یک استاد ارتباطات یا روزنامه ‌نگاری به معرفی مجمع رؤسای دانشکده ‌ها و گروه ‌های ارتباطات دانشگاه ‌های تهران، یک نفر به معرفی کارگروه توسعه مطبوعات و یک نفر به معرفی هیأت مدیره انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی» تشکیل می‌دهند.
ارزیابی و رتبه بندی پایگاه های خبری، براساس فرم های خوداظهاری و نظر کارشناسی کمیته هفت نفره متشکل از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب مدیران مسئول پایگاه های خبری اعلام می شود.
نتایج این دوره رتبه بندی پایگاه های خبری بعد از نهایی شدن در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.
تاکنون چندین مرحله رتبه بندی توسط معاونت مطبوعاتی در خصوص روزنامه ها و مجلات، پایگاههای خبری و سایت ها و همچنین خبرگزاری ها انجام و نتایج آنها از طریق همین سایت اطلاع رسانی شده است.
شرح کامل گروه های مختلف به همراه جدولهای مربوطه هم کنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانیhttps://press.farhang.gov.ir قابل مشاهده است.

** شیوه نامه رتبه بندی روزنامه ها
شیوه نامه رتبه بندی روزنامه‌ها که توسط کارگروه توسعه مطبوعات اصلاح و تدوین شده است با هدف ارتقای کیفی روزنامه‌ها، ایجاد رقابت حرفه‌ای و سالم، حمایت از حقوق مصرف کننده و روشن شدن جایگاه واقعی هر روزنامه و با توجه به استقبال ذینفعان مشترک از اجرای دو مرحله قبلی این طرح و بازخورد آن، بدین شرح است: برای ارزیابی امتیاز روزنامه‌ها، چهار روز به صورت اتفاقی ازماه هایی اعلام می‌شود.

** رتبه بندی خبرگزاریها
همچنین تاکنون دو دوره رتبه بندی خبرگزاری ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید برگزار شده است.
اجرای نخستین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها اسفندماه 94 با اصلاح شاخص‌ها، تعاریف دقیق تر و اوزان هر شاخص برگزار شده است.
همچنین دوره دوم رتبه بندی خبرگزاری ها نیز مطابق آیین نامه پس از اصلاحات لازم شاخص ها و تأیید مدیران مسئول خبرگزاری ها تیرماه 95 و در فصل بهار همان سال اجرا شد و به همین صورت نیز تا سال 96 ادامه پیدا کرده است.
کمیته رتبه بندی خبرگزاری ها هم از ترکیب دو استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای دانشکده ها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران، یک مدیرمسئول خبرگزاری عمومی، یک مدیر مسئول خبرگزاری تخصصی و یک سردبیر خبرگزاری، همگی به انتخاب مدیران مسئول خبرگزاری ها و عضو ششم نیز مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است.

** رتبه بندی پایگاههای خبری
همچنین ارزیابی و رتبه بندی پایگاه های خبری، براساس فرم های خوداظهاری و نظر کارشناسی کمیته هفت نفره متشکل از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب مدیران مسئول پایگاه های خبری اعلام می شود.
نتایج این دوره رتبه بندی پایگاه های خبری بعد ازنهایی شدن در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر خواهد شد.
تاکنون چندین مرحله رتبه بندی توسط معاونت مطبوعاتی در خصوص روزنامه ها و مجلات، پایگاههای خبری و سایت ها و همچنین خبرگزاری ها انجام و نتایج آنها از طریق همین سایت اطلاع رسانی شده است.
روند رتبه بندی نشریات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری در دولت تدبیر و امید با تغییرات رو به رشدی شاهد بود که توانست با اجرای دقیق ضوابط و قانون و از همه مهمتر تدوین شیوه نامه مربوط به رتبه بندی هر بخش از رسانه ها، اهتمام و توجه ویژه را رقم بزند.
از طرفی هم درادامه موضوع «شفاف سازی» عملکرد، اقدامات ،فعالیت ها ،دریافت و پرداخت ها و هزینه های مالی جشنواره ها، نمایشگاهها و همه رویدادهای فرهنگی و هنری و... در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور کامل در سایت اصلی وزارتخانه و همچنین سایت های معاونت ها و زیر مجموعه های آن منتشر و اطلاع رسانی شده و علاوه بر آن نیز از طریق رسانه ها به افکار عمومی هم اطلاع رسانی شده و خواهد.
سید عباس صالحی هم از ابتدای ورود و قبول مسئولیت به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این وزارتخانه در دولت دوازدهم همواره بر شفاف سازی، گفت وگو، تعامل با دیگران، قانونمند کردن فعالیت ها و اقدامات، اهتمام و توجه به رسانه های مجازی و مکتوب، اهتمام و توجه به همه استانها با توجه به برقراری عدالت فرهنگی و تکیه بر شعار «ایران تهران نیست» تاکید و در نشست ها، جلسات، دیدارهای جداگانه ای با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه نیز بر استمرار آن تاکید داشته و دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید