آخرین خبر/ چمدانم را برداشتم و
آمدم
اما این فقط یک شوخی ست
و یا لااقل تو باور نکن!

جدایی

بریدن درخت از ریشه است
و اره کردن زندگی
که مرگ را رقم می زند
اما من زنده ام
و این یعنی من آنجایم
کنار تو

کنار تو و درخت توت و اسب.

رسول یونان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید