آخرین خبر/ اگر آدم‌ها، غم را با هم تقسیم نکنند غم، آدم‌ها را تقسیم مى‌کند.


مردى به نام اوه
فردریک بکمن

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید