آخرین خبر/ اگر عشق واقعى است، پس به همان روشى با آن رفتار کن که با یک گیاه رفتار مى کنى تغذیه اش کن و در برابر باد و باران از آن محافظت کن. هر کارى را که مى توانى کاملا انجام دهى اما اگر عشق واقعى نیست، در این صورت بهترین کار این است که به آن بى توجهى کنى تا پژمرده شود .

حال و هوای عجیب در توکیو
هیرومی کاواکامیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید