خبرگزاری کتاب ایران/ سیدعلی صالحی، شاعر در پیامی یک خطی سال نو را تبریک گفت.

در این پیام کوتاه این شاعر نسبت به اتفاقات این روزها واکنش نشان داده است و به نوعی از وضعیت اقتصادی مردم گله کرده است.

در این پیام آمده است:

«تا زمانی که حتی یک کودک به جای گشودن در یخچال ...سر در زباله دانی دارد نوروزی برای من نیست. با این حال بهاران مردم خجسته باد.»
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید